Υποδομές του Κεντρικού Σταθμού:

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η Euroguard στο Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εξέλιξη της τεχνολογίας πληρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας και υπερτερώντας σημαντικά έναντι των παλαιότερων κεντρικών σταθμών.

 • Έξι (6) ψηφιακές Κονσόλες Λήψεως σημάτων ΙP.
 • Εφεδρικές Κονσόλες.
 • Αυτόνομοι υπολογιστές server HP για κάθε λειτουργία (λήψη εικόνας, σήματα, περιφερειακές βάσεις & επεξεργασία δεδομένων, downloads/uploads, αναφορές πελατών κ.α.).
 • Τέσσερες (4) server HP για back up.
 • UPS on Line interactive για αδιάλειπτη λειτουργία του ΚΛΣ.
 • Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (γεννήτρια) 27 KWA.
 • Racks δρομολόγησης Δικτύου.
 • Τελευταίας τεχνολογίας Τηλεφωνικό Κέντρο CISCO.
 • Εκατό (100) τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πελατών με λειτουργικό σύστημα Cisco.
 • Ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών.
 • Βάσεις δεδομένων Microsoft SQL Server, mirroring.
 • Σύστημα Disaster Recovery. Λειτουργία για απόλυτη ασφάλεια.
 • Δομή Client/Server για άμεση απόκριση & ταχύτερο χειρισμό πληροφοριών.
 • Υποστήριξη κάθε πρωτόκολλου επικοινωνίας (Contact ID, SIA…).
 • VoIP τηλεφωνική επικοινωνία με τη χρήση διαδικτύου (εσωτερικό τηλ/νο για άμεση επικοινωνία).
 • Δυνατότητα χρήσης IVR για επιλεγμένους πελάτες/συνεργάτες.
 • Place Zone View. Κάτοψη χώρου του συναγερμού με αποτύπωση του σημείου.
 • Text 2 Speech. Ηχητική απαγγελία σημάτων.
 • SMS liveall Δυνατότητα ενημέρωσης των πελατών, χωρίς παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα.
 • GPRS αδιάκοπη σύνδεση στο Internet με γρήγορες ταχύτητες.
 • GPS LIVE Δυνατότητα παρακολούθησης και πλοήγησης περιπολικών άμεσης επέμβασης. Geo-Location, Vehicle Tracking παρακολούθησης περιπολιών με αναγνώριση σημείου και χρήση Smartphones.
 • GSM PORT VPN μεταφορά εικόνας & σημάτων συναγερμού μέσω κινητής τηλεφωνίας.
 • Σύστημα διαχείρισης εικόνας με Motion detection & Pre-alarm videos (Real-time ενημέρωση της κατάστασης λειτουργίας των καμερών, αποθήκευση και αποστολή video 115 lexis.