Πλεονεκτήματα και οφέλη για τους εγκαταστάτες

Η Euroguard συνεργάζεται αποκλειστικά και μόνο με Ιδιωτικές Εταιρείες Φύλαξης και τεχνικές εταιρείες τοποθέτησης συστημάτων ασφαλείας και CCTV, γι’ αυτό και έχει αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης και εχεμύθειας με τους συνεργάτες της.

Ενώ οι τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών της είναι οι πελάτες των εταιρειών φύλαξης-εγκαταστατών , παρέχεται καθημερινή ενημέρωση προς εκείνους, με email, τηλεφωνική κλήση ή και με sms.

Όλοι οι συνεργάτες της EUROGUARD, εκτός της πληθώρας υπηρεσιών που τους παρέχεται, έχουν και τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Λαμβάνουν κατηγοριοποιημένες ενημερώσεις για συναγερμούς, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος , σήματα χαμηλής τάσης μπαταρίας, διακοπή της επικοινωνίας των συνδεδεμένων συναγερμών με το ΚΛΣ , προβλήματα τηλεφωνικών γραμμών των πελατών τους & καθυστερήσεις 24ώρων test.
  • Έχουν πρόσβαση στο Kervelos Live και στις ηχογραφημένες τηλεφωνικές επικοινωνίες, για να μπορούν να παρέχουν οι ίδιοι online ενημέρωση στους πελάτες τους και να επεξεργάζονται ή και να αποθηκεύουν σε ιδιόκτητα μέσα τα δεδομένα επικοινωνίας τους.
  • Online πρόσβαση στις καρτέλες των πελατών τους με τους αριθμούς των τηλεφώνων τους , τα ονόματα των ατόμων επικοινωνίας, τα εισερχόμενα σήματα και τις καταχωρημένες παρατηρήσεις.
  • Δυνατότητα να αναπαράγουν και να εκτυπώνουν λίστες με όλα τα στοιχεία, σήματα, τηλέφωνα και αριθμό τηλεφωνημάτων, ακόμα και στατιστικά με διαγράμματα για προβλήματα ,οπλισμούς/αφοπλισμούς κ.α.
  • Μπορούν και παρακολουθούν από το χώρο τους τα πάντα για τους πελάτες τους συνδεόμενοι σαν απομακρυσμένοι χρήστες χρησιμοποιώντας ειδικό πρόγραμμα.
  • Κωδικοποιούν και να ομαδοποιούν τους πελάτες τους.
  • Ξεχωριστό τηλεφωνικό νούμερο για κάθε εταιρεία - εγκαταστάτη, με ξεχωριστό ηχογραφημένο μήνυμα & προαπαντήσεις.
  • Αναφορές με email προς τους τελικούς πελάτες.
  • Παρακολούθηση όλων των σημάτων χωρίς περιορισμό.

Τα παραπάνω αποτελούν μόλις ένα μέρος από τα οφέλη που παρέχει η Euroguard στους συνεργάτες της, τα οποία χορηγούνται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.