Γιατί να συνδεθεί το Σύστημα με ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων

Γιατί να συνδεθεί το Σύστημα με ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων (ΚΛΣ); Οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να συνδεθεί το σύστημα συναγερμού με ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι αρκετοί. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε κάποιους από αυτούς!

1. Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

Για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι αν χτυπήσει ο συναγερμός τους, θα πρέπει το σύστημα συναγερμού να χρησιμοποιεί α. Τηλεφωνική γραμμή ή κινητό τηλέφωνο (GSM), β. σταθερό internet ή κινητό internet (GPRS) ή γ. RF .

Υπάρχουν αρκετοί απλοί τρόποι για να εμποδίσουν το σύστημα συναγερμού να επικοινωνήσει, μπλοκάροντας ταυτόχρονα όλα τα μέσα επικοινωνίας. Η μόνη ασφαλής περίπτωση, είναι το σύστημα συναγερμού να είναι συνδεδεμένο με το Κέντρο Λήψης Σημάτων και να επικοινωνεί με αυτό, ακόμα και κάθε 1΄ (σε χώρους υψηλού κινδύνου) με αποτέλεσμα την άμεση ενημέρωση των υπευθύνων! Σε αυτή την περίπτωση, η κινητοποίηση θα γίνει όχι γιατί έλαβε το Κέντρο Λήψης Σημάτων κάποιο σήμα συναγερμού, αλλά γιατί έχει διαγνωστεί Διακοπή Επικοινωνίας.

euroguard κέντρο λήψης σημάτων

Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να είναι εφικτή μόνο μέσα από λειτουργία ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων. Και η πράξη έχει δείξει ότι ακόμα και εάν προγραμματίσουμε σε έναν απλό τηλεφωνητή όλα τα τηλέφωνα, π.χ. όλης της οικογένειας, στην περίπτωση μιας κοινωνικής εκδήλωσης όπως π.χ. ο γάμος ενός συγγενικού προσώπου, κανένας δεν θα είναι σε θέση να ελέγξει, ούτε καν το κινητό του.

2. Προστασία

euroguard logo προστασία

Ένα σύστημα συναγερμού χρησιμοποιείται ασφαλώς για την προστασία ανθρώπων και υποδομών, για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια. Υπάρχουν συστήματα τα οποία είναι τοποθετημένα εδώ και 30 χρόνια. Σίγουρα δεν έχουν τις δυνατότητες ενός σύγχρονου συστήματος ασφαλείας, αλλά επιτελούν τις βασικές λειτουργίες, αρκεί να μην έχουν βέβαια κάποια βλάβη.

Αν ένα σύστημα οπλίζει, αφοπλίζει και χτυπά η σειρήνα όταν το παραβιάσουμε, δεν σημαίνει ότι ΔΕΝ έχει κάποια δυσλειτουργία την οποία ένας πελάτης δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί.

Στην συντριπτική πλειοψηφία οι χρήστες βάζουν και ξανά βάζουν τον κωδικό τους, μέχρι να το επαναφέρουν στην προηγούμενη κατάσταση. Στην πραγματικότητα όμως, την εισαγωγή του κωδικόυ, κάποια συστήματα την μεταφράζουν ως αναγνώριση του προβλήματος & reset, με αποτέλεσμα το σύστημα να υπολειτουργεί εν αγνοία του πελάτη.

Μόνο στην περίπτωση που είναι συνδεδεμένο με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, το σύστημα θα ενημερώσει στέλνοντας τον αντίστοιχο κωδικό προβλήματος. Έτσι θα επέμβει ο χειριστής βοηθώντας τον πελάτη να διορθώσει το πρόβλημα, όταν δύναται να το κάνει, ή ενημερώνοντας τον αρμόδιο τεχνικό για την επίλυση του τεχνικού θέματος.

3. Κωδικός απειλής

Μόνο το Κέντρο Λήψης Σημάτων γνωρίζει αν βρίσκεστε υπό απειλή εσείς ή κάποιο από τα μέλη της οικογένειάς σας. Οι σύγχρονοι συναγερμοί έχουν την δυνατότητα να ρυθμιστεί σ’αυτούς ένας κωδικός απειλής. Αυτός ο κωδικός είναι διαφορετικός από τον κανονικό σας κωδικό και λειτουργεί μόνο αν είστε συνδεδεμένοι με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Έτσι αν βρίσκεστε υπό απειλή και υποχρεωθείτε να αφοπλίσετε τον συναγερμό, εισάγετε αυτό τον κωδικό, ο συναγερμός αφοπλίζει κανονικά, αλλά το Κέντρο Λήψης Σημάτων ενημερώνεται ότι αφοπλίσατε με κωδικό απειλής, οπότε ενεργοποιείται με προτεραιότητα η προσυμφωνημένη διαδικασία χειρισμού απειλής.

euroguard κέντρο λήψης σημάτων

Κάτι τέτοιο είναι ασφαλώς ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μπορεί να υπάρχει άμεση ενημέρωση και επέμβαση του κέντρου χωρίς καν να γίνει αντιληπτό από τους επίδοξους εισβολείς πως έχει υπάρξει ενημέρωση!

4. Παραβιάσεις

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων σε μια ενδεχόμενη παραβίαση του χώρου σας, έχει πολύ καλύτερη εικόνα για το ποια ζώνη συναγερμού χτύπησε, με ποια σειρά χτύπησαν οι ζώνες, εάν παραμένουν ανοιχτές ή αποκαταστάθηκαν. Γνωρίζει επίσης σε τι κατάσταση βρίσκεται η μπαταρία του συναγερμού και εάν οι εισβολείς προσπάθησαν να σταματήσουν το σύστημα συναγερμού παραβιάζοντας την εξωτερική σειρήνα, τα πληκτρολόγια, ακόμα και την κεντρική μονάδα. Όλα τα παραπάνω είναι πληροφορίες που μόνο ένας εκπαιδευμένος χειριστής του Κέντρο Λήψης Σημάτων μπορεί να συνεκτιμήσει και να πληροφορήσει ακόμα και την αστυνομία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί καλύτερος έλεγχος στα σημεία από τα οποία ελήφθησαν τα σήματα συναγερμού.

5. Άμεσος έλεγχος

Σε περίπτωση που ο φυλασσόμενος χώρος διαθέτει κλειστό κύκλωμα με κάμερες, τότε το Κέντρο Λήψης Σημάτων και Εικόνας μπορεί να ελέγχει το χώρο σε λιγότερο από 30΄΄ με το πάτημα ενός κουμπιού. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια μια κλοπής καταστραφεί το καταγραφικό του χώρου, οι καταγραφές έχουν μεταφερθεί και αποθηκευτεί στον server του Κέντρο Λήψης Σημάτων και Εικόνας.

Στη πλειοψηφία των χώρων μπορεί να τοποθετηθεί σύστημα συναγερμού πρακτικά απαραβίαστο με την έννοια ότι κάθε προσπάθεια παραβίασης, θα ανιχνευτεί. Απαραίτητη προϋπόθεση:

Ο εγκαταστάτης πρέπει να είναι έμπειρος και πιστοποιημένος

Για την ενημέρωση, όταν χτυπά ένα σύστημα συναγερμού, δεν υπάρχει απόλυτα ασφαλής τρόπος παρά μόνο η συνεχής επιτήρηση της επικοινωνίας, δυνατότητα που έχει ΜΟΝΟ ένα κατάλληλα εξοπλισμένο ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ.

Share this post

Σχετικά με εμάς

Η EUROGUARD συνεργάζεται αποκλειστικά και μόνο με εταιρίες security και τεχνικές εταιρίες τοποθέτησης συστημάτων ασφαλείας και CCTV.

Λαμβάνει όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας από οποιοδήποτε σύστημα συναγερμού με όλους τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας.

Διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο στόλο οχημάτων στη Ελλάδα Άμεσης Επέμβασης, διαθέτοντας σχεδόν σε κάθε πόλη έναν τουλάχιστον συνεργάτη...


euroguard-banner