Επικοινωνία των Συστημάτων Συναγερμού

To πρωτόκολλο επικοινωνίας, ή format, είναι εκείνο που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφορίας και κατά συνέπεια τη «συνομιλία» μεταξύ των συστημάτων συναγερμού και του Κέντρου Λήψης. Οι διαθέσιμες επιλογές πρωτοκόλλων ποικίλουν παρά την εμφανή επικράτηση του Ademco Contact ID τα τελευταία χρόνια... και η τελική επιλογή "γλώσσας επικοινωνίας" εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους που καλείται να αξιολογήσει ο τεχνικός του κάθε συστήματος! Αλλά, πως επικοινωνεί ένα σύστημα συναγερμού με το ΚΛΣ; Όταν σημάνει ένα συμβάν στο σύστημα, το σύστημα συναγερμού " σηκώνει το τηλέφωνο " και καλεί τον αριθμό του κεντρικού σταθμού που έχει ορίσει ο τεχνικός. Μέχρι τώρα, δεν ασχολούμαστε με το πρωτόκολλο, αλλά με τις ανάγκες του, χρησιμοποιώντας μια τηλεφωνική γραμμή για την επικοινωνία. Από τη στιγμή λοιπόν που ανοίγει η επικοινωνία, τη μετάδοση του συμβάντος αναλαμβάνει το πρωτόκολλο επικοινωνίας που έχει καθοριστεί.

Αρχικά είχαμε την επικράτηση του Ademco Express 4x2... διψήφιο, λιτό, εύκολο στον προγραμματισμό, με περιορισμένες όμως δυνατότητες και απόλυτα προσωποποιημένο, χωρίς "λεξικό" αποκωδικοποίησής του. Ο τεχνικός προγραμματίζει ένα ψηφίο για κάθε συμβάν οφείλοντας να ενημερώσει αναλυτικά το ΚΛΣ για τους κωδικούς των συμβάντων, αφού οι χειριστές του είναι που θα κληθούν να διαβάσουν το πρωτόκολλο. Μετά τον προγραμματισμό του πρωτοκόλλου, το ΚΛΣ λαμβάνει τον 4ψήφιο κωδικό του πελάτη και το διψήφιο σήμα του κωδικοποιημένου συμβάντος. Ένα διψήφιο όμως σήμα έχει ιδιαίτερα περιορισμένες δυνατότητες περιγραφής συμβάντων κι αυτό φάνηκε όταν με την πάροδο των χρόνων οι ανάγκες άλλαξαν... και αυξήθηκε η ανάγκη για λεπτομερέστερη παρακολούθηση των συστημάτων συναγερμού, για παρακολούθηση μεγαλύτερων χώρων, περισσότερων ζωνών και partition, για επίβλεψη της επικοινωνίας, της σωστής λειτουργίας και ακεραιότητας των ανιχνευτών, κ.ο.κ., δυνατότητες που δεν προσέφερε το εν λόγω format.

Κάπου εκεί εμφανίζεται το Contact ID με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία... ένα κοινό πρωτόκολλο με κοινή κωδικοποίηση για όλους! Ο κεντρικός σταθμός λαμβάνει την κλήση και περιμένει για ένα δευτερόλεπτο, μετά το οποίο περιμένει τη χειραψία(handshake). 250 mSec μετά από αυτό , ο συναγερμός στέλνει το μήνυμα Contact -ID που περιλαμβάνει 16 ψηφία DTMF. Το τελευταίο ψηφίο είναι που επιτρέπει στον κεντρικό σταθμό να επαληθεύσει την ακεραιότητα του ληφθέντος μηνύματος Αναλυτικά, το μήνυμα Contact-ID περιέχει τα εξής 16 ψηφία :

  • Τα τέσσερα πρώτα ψηφία προσδιορίζουν το συγκεκριμένο σύστημα συναγερμού ή πελάτη στον κεντρικό σταθμό. Όταν λαμβάνει μια κλήση από ένα σύστημα συναγερμού, πρέπει να είναι σε θέση να πει ποιος από τις χιλιάδες των πελατών καλεί. Αυτά τα τέσσερα ψηφία το επιτρέπουν αυτό.
  • Ακολουθεί το Προσδιοριστικό συμβάντος (ενεργοποίηση ή επαναφορά/αποκατάσταση) και ο 3ψήφιος Κωδικός συμβάντος που προσδιορίζει τι συμβαίνει στο σύστημα συναγερμού.
  • Στη συνέχεια μεταδίδεται το 2ψήφιο Group / Αριθμός Partition και ο 3ψήφιος Αριθμός Ζώνης ψηφία τα οποία διευκρινίζουν ποια περιοχή του συστήματος αφορά το ληφθέν συμβάν!

Μετά από μια επιτυχημένη λήψη ενός μηνύματος, ο κεντρικός σταθμός στέλνει ένα σήμα kissoff . Εάν το σύστημα συναγερμού δεν λάβει το kissoff, αναμεταδίδει το μήνυμα ενώ σε περίπτωση μη μετάδοσης του μηνύματος, το σύστημα εμφανίζει βλάβη/service.

Η χρήση λοιπόν του Contact ID επιτρέπει την αναλυτική μετάδοση συμβάντων με απεριόριστες δυνατότητες περιγραφής, μια ζώνη μπορώντας να στείλει συναγερμό διάρρηξης, προστασίας(tamper), παρεμπόδισης οπλισμού κ.α. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν προγραμματίζεται από τον τεχνικό, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τον προγραμματισμό ενός συστήματος, την επικοινωνία του με το ΚΛΣ, την ανάγνωση των συμβάντων και συνεπώς καθιστά την παρακολούθηση ενός συστήματος πιο αξιόπιστη!

Share this post

Σχετικά με εμάς

Η EUROGUARD συνεργάζεται αποκλειστικά και μόνο με εταιρίες security και τεχνικές εταιρίες τοποθέτησης συστημάτων ασφαλείας και CCTV.

Λαμβάνει όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας από οποιοδήποτε σύστημα συναγερμού με όλους τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας.

Διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο στόλο οχημάτων στη Ελλάδα Άμεσης Επέμβασης, διαθέτοντας σχεδόν σε κάθε πόλη έναν τουλάχιστον συνεργάτη...


euroguard-banner